Anunt public la depunerea solicitarii

S.C. MIRAS INTERNATIONAL S.R.L, avand sediul social in Buftea, Sos. Bucuresti -Targoviste, nr. 104, jud. Ilfov, Cod unic de inregistrare RO6613926,
numar Registrul comertului J23/1042/2001, telefon/fax 021/3504294 sau 0244/374012, e-mail: office@miras.ro, www.miras.ro, titular al programului CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE SI DEPOZITARE, BIROURI SI VESTIARE, P+1EP, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATII DE PARCARE, IMPREJMUIRE, POST TRAFO, UTILITATI, PUNEREA IN SIGURANTA A CONDUCTEI DE TRANSPORT TITEI SI ORGANIZARE DE SANTIER.

anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.


Prima versiune a programului poate fi consultata la sediul APM Prahova cu sediul în str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr 306, localitatea Ploiesti, Judetul Prahova, luni pana vineri intre orele 900 – 1300 .

Observatii si sugestii publicului interest se primesc zilnic, in scris la sediul APM Prahova, in termen de 15 zile lucrătoare de la data publicarii anuntului.